Thorshøj Børnehus, Hjørringvej 222A Thorshøj, 9750 Øster-Vrå, Tlf.: 98 95 60 82
Bestyrelsen

Thorshøj Børnehus er en såkaldt puljeinstitution, oprettet på privat initiativ, efter serviceloven §101, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at yde et tilskud pr. barn i privat pasningsordning. Bestyrelsen har ud fra dette lavet en driftsoverenskomst med kommunen. Det er bestyrelsen, der har den overordnede ledelse. Den godkender planerne for børnehusets drift og skal have opsyn med, at børnehusets pædagogiske, administrative og økonomiske anliggender varetages. Bestyrelsen holder omkring seks møder om året. Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt.

Bestyrelsens sammensætning er jævnfør vedtægterne: 4 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt forældrene, 1 bestyrelsesmedlem valgt af Try/Thorshøj boldklub, 1 bestyrelsesmedlem valgt af Thorshøj Borgerforening, samt 1 repræsentant fra personalet og lederen.

Som følge af generalforsamlingen den 19. april 2018 består bestyrelsen af følgende:

Formand Karin M. Thomsen (Kamilla, Emmilie og Kirstines mor) Valgperiode april 17 - 19

Næstformand Laila Thomsen (Ulrikke, Rebecca og Astas mor) Valgperiode april 17 - 19

Trine Axelgaard (Julians mor) - valgperiode april 18-20

Steffen Mellergaard Jensen  ( Lauritz far) Valgperiode april 18-20

Repræsentant fra Thorshøj Borgerforening: Kirsten Frederiksen.

Repræsentant fra Try/Thorshøj boldklub: Kurt Thomsen

Personale repræsentant: Jette Larsen

Leder: Mariann Stein

Ved spørgsmål, ris eller ros kan I kontakte Karin Mølbjerg Thomsen på email.: kmt@rdf-as.dk