Thorshøj Børnehus, Hjørringvej 222A Thorshøj, 9750 Øster-Vrå, Tlf.: 98 95 60 82
Praktiske oplysningerPåklædning
Vores legeplads har meget græs, jord, mudder, og derfor vil tøjet – alt efter årstiden – bære præg af dette.
 
Dit barn skal medbringe skiftesko/støvler og tøj til al slags vejr og aktiviteter.
 
NB.! Husk at sæt navn i barnets tøj og fodtøj.

Sygdom - ferie.
Er barnet så sygt, at det ikke kan deltage i vores dagligdag kan vi ikke have det i børnehuset.
Holder I fri eller har I et sygt barn, vil vi gerne vide det hurtigst muligt.
Bliver barnet syg i børnehuset, kontakter vi jer eller en anden kontaktperson.
Ved ferie er der sedler eller opslag i institutionen til at skrive jeres pasningsbehov på.

Forsikring.
Institutionens forsikring dækker børnenes personlige ansvar i den tid de er under institutionens opsyn. Forældrenes egen ansvarsforsikring skal dog gå forud.

Betaling. 
I lighed med dagplejen og de øvrige børneinstitutioner i Frederikshavn Kommune er der 11 måneders betaling for at have sit barn i Thorshøj Børnehus. Dvs. at juli måned er betalingsfri.
 
Der ydes søskende rabat efter gældende regler.
 
Ligeledes er der mulighed for at søge Frederikshavn Kommune om økonomisk- eller socialfriplads.
 
Se Frederikshavns Kommunes hjemmeside: www.frederikshavn.dk
Takster forefindes på informationstavlen.
Betalingen opkræves af kommunen.
 
SFO børn betaler for tiden 50 kr. for hjemmebagt brød til eftermiddagsmad.
 
Mad/frugtordning i børnehaven.
Børnehuset tilbyder mad hver mandag. I hverdagen serverer vi hjemmebagt brød til formiddags og eftermiddagsmad.
Betalingen opkræves sammen med forældrebetalingen. Til- og framelding skal ske til børnehuset. Pris 75 kr. pr. måned.

TAKSTOVERSIGT FOR THORSHØJ BØRNEHUS ÅR 2016.
 
Hermed betalingstaksterne vedr. børnepasning i 2016.
 
Opkrævningen sker én gang pr. måned i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Vuggestue: 
                                                                                  
         
Heldags                                                                                                  Kr. 2.710,00 pr. måned.

Børnehavebørn:
 
Heldags                                                                                                 Kr. 1.605,00 pr. måned.    
 
 
Skolebørn 0 – 3 klasse - SFO1
 
Morgenpasning (kl. 6.30 – 8.00)                                                              Kr.   375,00 pr. måned.
 
Eftermiddag (kl. 11.30 – 16.30 og skolefridage kl. 7.50 – 16.30).               Kr. 1.100,00 pr. måned.
pr. måned
 
Heltid. (morgen, eftermiddag og skolefridage)                                           Kr. 1.475,00 pr. måned.
pr. måned.
 
 
Der vil automatisk blive beregnet søskenderabat. Pladsanvisningen kan vejlede om friplads.
 
 
Med venlig hilsen
 
Mariann Stein
Inst. Leder


Indmeldelse/adresseændring/udmeldelse.
 
Indmeldelse/ udmeldelse i vuggestue/ børnehaven sker via kommunes hjemmeside
 
Indmeldelsesskema findes på: www.frederikshavn.dk
 
Indmeldelse/udmeldelse til SFO sker til børnehuset.
 
Inden dit barn starter i Børnehuset, er der mulighed for at komme på besøg og hører om Børnehuset og dens muligheder.
 
Børnehuset skal have besked, når der sker ændringer i forhold der er opgivet på stamkortet.
 
Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel inden den 1. eller 15. i en måned.